Jak rychle se projeví účinky testosteronu?

Jistě Vás zajímá, jak rychle po zahájení léčby můžete očekávat první účinky. Níže jsou dva přehledné grafy, keré Vám požadované informace poskytnou.

Graf znázorňující účinky léčby testosteronem na sexualitu.

 

Graf znázorňující účinky léčby testosteronem na skladbu těla.

Jak rychle se projeví účinky testosteronu?