Jak spolu souvisí nízký testosteron a obezita?

Je prokázáno, že obezita a nízká hladina testosteronu spolu souvisí. Nedostatek testosteronu je rizikovým faktorem pro rozvoj obezity a současně obezita je jednou z častých příčin mužského hypogonadismu. Dnes již víme, že kromě životního stylu hraje v rozvoji obezity i nízká hladina mužských hormonů.
Jednou z nových možností terapie mužského hypogonadismu jsou tzv. inhibitory aromatázy. V tukové tkáni dochází ve vysoké míře k přeměně testosteronu na estrogeny, což tlumí sekreci gonadotropinů (hypofýza) a potažmo testosteronu (varlata). Inhibitory aromatázy tento proces blokují, což vede ke snížení cirkulujících estrogenů s pozitivním vlivem na náladu a vitalitu. Během několika týdnů této léčby dojde k obnově vlastní tvorby testosteronu. Zevní podávání testosteronu dnes již není vždy nezbytné a muži se tak mohou vyhnout nežádoucím účinkům léčby testosteronem.

Aromatáza umožňuje periferní přeměnu androgenů na estrogeny, což má za následek inhibici produkce gonadotropinu. Inhibitory aromatázy lze proto použít místo toho ke zvýšení sekrece gonadotropinů. Jsou důkazy, že léčba inhibitory aromatázy vede ke zlepšení plodnosti a zvýšení hladiny testosteronu.

Obesity’s role in secondary male hypogonadism: a review of pathophysiology and management issues
Omar Seyam & Jason Gandhi & Gunjan Joshi & Noel L. Smith & Sardar Ali Khan
Accepted: 20 February 2019, SN Comprehensive Clinical Medicine, A SPRINGER NATURE Journal
https://doi.org/10.1007/s42399-019-00056-7

Jak spolu souvisí nízký testosteron a obezita?