Nandrolon stále v zájmu lékařských výzkumů pro své pozitivní účinky na kostní a vazivovou tkáň

Studie s názvem „Nandrolone decanoate relieves joint pain in hypogonadal men: a novel prospective pilot study and review of the literature„, kterou vypracovali Alexander J. Tatem, Levi C. Holland, Jason Kovac, Jonathan A. Beilan a Larry I. Lipshultz, zkoumá potenciál nandrolon dekanoátu, dlouhého esteru nandrolonu, při zmírňování bolesti kloubů konkrétně u hypogonadálních mužů.
Hypogonadismus označuje stav, kdy tělo neprodukuje dostatek testosteronu, což může vést k různým příznakům, včetně bolesti kloubů. Nandrolon dekanoát, anabolický steroid, je známý svou schopností zvyšovat svalovou hmotu a hustotu kostí a tato studie zkoumá jeho vliv na bolesti kloubů, což je příznak často spojený s nízkou hladinou testosteronu.

Výzkum představuje prospektivní pilotní studii, což znamená výzkum na malém vzorku účastníků (n=48), jehož cílem je posoudit proveditelnost a potenciální účinnost užívání nandrolon dekanoátu při zmírňování bolesti kloubů u mužů s nedostatkem testosteronu. Studie by zahrnovala podávání tohoto steroidu omezenému počtu účastníků, sledování změn v míře bolesti kloubů a případné hodnocení souvisejících vedlejších účinků nebo změn hladiny testosteronu.
Autoři na podporu svých závěrů provedli revizi existující literatury, přičemž zkoumali předchozí studie, kazuistiky nebo klinické studie zahrnující nandrolon dekanoát a jeho vliv na bolesti kloubů u hypogonadálních jedinců.
Závěry této studie naznačují, že nandrolon dekanoát je slibným prostředkem k úlevě od bolesti kloubů u hypogonadálních mužů. Vzhledem k možným vedlejším účinkům spojeným s užíváním exogenních anabolických steroidů, jako jsou kardiovaskulární rizika a hormonální nerovnováh, však autoři zdůrazňují potřebu dalšího rozsáhlého výzkumu, který by stanovil jeho bezpečnost, optimální dávkování a dlouhodobé účinky na zdraví kloubů u této specifické populace.
Odkaz na fulltext zde

 

 

Nandrolon stále v zájmu lékařských výzkumů pro své pozitivní účinky na kostní a vazivovou tkáň