Nízký testosteron jako příčina cévních příhod u mužů

I když jsou srdeční choroby hlavní příčinou úmrtnosti mužů i žen, některé studie naznačují, že muži mají větší pravděpodobnost, že je postihne infarkt nebo mrtvice. Podle studie (zde) provedené na 34 000 osobách (z nichž přibližně polovinu tvořily ženy), která byla zveřejněna v časopise JAMA Internal Medicine, je pravděpodobnost, že muži prodělají infarkt, dvakrát vyšší než u žen. I po zohlednění známých rizikových faktorů srdečních onemocnění, jako je vysoká hladina cholesterolu, vysoký krevní tlak, cukrovka, index tělesné hmotnosti a fyzická aktivita, zvýšené riziko přetrvávalo. Podle Americké kardiologické asociace trpí srdečním onemocněním více než jeden ze tří dospělých mužů.

Nízká hladina testosteronu může vést k onemocnění srdce u mužů.
Existuje několik faktorů, které zvyšují riziko vzniku srdečních onemocnění u mužů. Mezi běžné rizikové faktory patří strava s vysokým obsahem nasycených tuků, nadměrné požívání alkoholu, vysoká hladina cholesterolu, cukrovka a hypertenze.

Víte, že nízká hladina testosteronu může také zvyšovat riziko srdečních onemocnění?
Podle studie zveřejněné v časopise Methodist DeBakey Cardiovascular Journal začíná hladina testosteronu klesat po 40. roce věku a tento pokles je spojen se zvýšením úmrtnosti ze všech příčin a kardiovaskulárního rizika. Nízká hladina testosteronu u mužů může zvyšovat riziko srdečních onemocnění, cukrovky a dalších chronických civilizačních chorob.

Nová studie prezentovaná na kongresu Evropské urologické asociace však zjistila, že léčná nízké hladiny testosteronu může u mužů s abnormálně nízkou hladinou testosteronu snížit riziko infarktu a mrtvice.

Terapie testosteronem může pomoci snížit riziko infarktu a mrtvice u mužů.
Podle studie, která byla prezentována na kongresu Evropské urologické asociace (European Association of Urology) v roce 2014, se zdravotní stav mužů na testosteronové terapii zlepšil i jiných aspektech. Zhubli, získali svalovou hmotu, zlepšila se u nich hladina cholesterolu a funkce jater, došlo ke zlepšení kompenzace cukrovky a k poklesu krevního tlaku.

Normalizace hladiny testosteronu u mužů s vysokým rizikem srdečního infarktu a mozkové mrtvice pravděpodobně pomůže maximalizovat účinky dalších opatření potřebných ke zlepšení jejich zdravotního stavu.

Do studie bylo zařazeno více než 800 mužů s nedostatkem testosteronu, jejichž rodinná anamnéza, krevní tlak, hladina cholesterolu, cukrovka nebo hmotnost je vystavovaly vysokému riziku infarktu nebo mrtvice.

Studie:

Association of testosterone therapy with mortality, myocardial infarction, and stroke in men with low testosterone levels
Rebecca Vigen, Colin I O’Donnell, Anna E Barón, Gary K Grunwald, Thomas M Maddox, Steven M Bradley, Al Barqawi, Glenn Woning, Margaret E Wierman, Mary E Plomondon, John S Rumsfeld, P Michael Ho
JAMA. 2013 Nov 6;310(17):1829-36. doi: 10.1001/jama.2013.280386.
PMID: 24193080 DOI: 10.1001/jama.2013.280386

 

Nízký testosteron jako příčina cévních příhod u mužů