Syndrom stárnoucího muže (Aging Male Syndrome)

Po čtyřicítce u mužů dochází k pozvolnému poklesu hladiny testosteronu. Rychlost tohoto poklesu je velmi individuální a závisí na mnoha parametrech jako jsou zdravotní stav,genetická, či fyzická aktivita i přístup ke stravování. Tento individuální pokles hladiny mužských pohlavních hormonů, na který navazují psychické a funkční změny mužského organismu se často připodobňuje k menopauze žen a bývá nazýván andropauzou. Jedná se však o ne zcela přesné přirovnání, vzhledem k jinému typu změn, kterými muž prochází a které jsou často kvalitativně a kvantitativně jiné v porovnání se změnami u žen v menopauze.

Správnější pojem je syndrom stárnoucího muže, (Aging male syndrome).

O co vlastně jde?

Jde především o hladinu androgenů. Androgeny jsou mužské pohlavní hormony. Jejichž hlavním zástupcem je testosteron. Produkce testosteronu probíhá hlavně ve varlatech (90%), zbylých 10% je tvořeno v nadledvinách.

Hladina mužských pohlavních hormonů (androgenů) začíná prudce stoupat v začátku puberty. Díky tomu se formuje mužský typ postavy, sekundární pohlavní znaky – hlubší hlas, růst vousů, vývoj osvalení a zesiluje se sexuální orientace a sexuální touhy. Dostatečně vysoká hladina androgenů je stabilní  do 30-40 let věku muže .

Celý proces produkce testosteronu v lidském těle začíná v hypotalamu, což je spodní část mezimozku. Zde jsou produkovány tzv. spouštěcí hormony, které se jednotně nazývají jako gonadoliberiny. Místem účinku gonadoliberinů je hypofýza, přesněji její přední část (adenohypofýza), která pod vlivem gonadoliberinů produkuje gonadotropiny: folitropin (FSH) a lutropin (LH). Oba gonadotropiny stimulují pohlavní žlázy ke tvorbě pohlavních hormonů. U mužů jsou tedy hlavním cílovým orgánem gonadotropinů varlata, kde se tvoří androgeny (z řeckého andros = muž). Každý z gonadotropinů se liší místem a výsledným efektem  působení ve varlatech

Folitropin zodpovídá za tvorbu spermií v Sertoliho buňkách varlat. Luteotropin stimuluje produkci testosteronu v Leydigových buňkách varlat. Denní produkce testosteronu činí u dospělého muže 5-15 mg a normální plazmatické koncentrace celkového testosteronu se pohybují mezi 7 – 44 nmol/l. Testosteron se v plazmě nachází buď volný (2 %), nebo vázaný (98 %) na specifický plazmatický protein či na albumin. Samotné biologické účinky má pouze forma volná a forma vázaná na albumin, zatímco testosteron vázaný na plazmatický protein (SHBG nebo TeBG) je biologicky neaktivní. Příliš vysoká nebo příliš nízká hladina testosteronu může způsobovat závažné zdravotní potíže muže.

Jak se to pozná?

Příznaky nedostatku testosteronu jsou poměrně široké a velmi často se kombinují. Často jsou to potíže, s kterými nemocný navštívil již velkou skupinu specialistů z různých oborů medicíny.

Je možné je rozdělit na potíže postihující sexuální život

  • pokles zájmu o sex (pokles libida)
  • pokles sexuální vzrušivosti
  • poruchy erekce.

Další možnou skupinou potíží na vrub nedostatku testosteronu jsou potíže tělesné

  • úbytek svalové hmoty
  • osteoporóza (řídnutí kostí)
  • centrální ukládání tuků (pivní břicho)

Mohou se dostavit i potíže psychického rázu

  • zhoršení paměti
  • návaly melancholie
  • deprese
  • podrážděnost

Co s tím?

V zájmu Vás i Vašeho okolí je tento stav řešit. Na první pohled se Vám může zdát, že se jedná o něco zbytečného. Vždyť přece stárnou všichni. Ano stárneme všichni, ale stejně tak všichni toužíme žít co nejdéle, co nejkvalitněji. A tom přesně léčba nízké hladiny testosteronu je.

Vždyť méně tuku a více svalů znamená možnost vést aktivní život, sportovat s menším rizikem zranění, být více v kontaktu s dětmi či vnoučaty. Současně méně tuku a více svalů znamená menší riziko cukrovky, vysokého krevního tlaku či náhlého srdečního. Pevné kosti znamenají menší riziko zlomeniny při pádu.

Pokud si, jako chlap dokážete přiznat, že se to může týkat i Vás, máte to nejtěžší za sebou. Jsem muž a vím, jak může být těžké si přiznat, že můžu mít problém. Jsem ovšem také lékař, takže si uvědomuji, že pokud si problém uvědomím, mohu ho řešit. Díky naší službě vše probíhá maximálně diskrétně, Váš praktik ani urolog nemusí nic vědět. Naši smluvní lékaři jsou urology a andrology s příslušným vzděláním, kteří se problematikou AMS dlouhodobě zabývají.

Vyplňte kontaktní formulář na našem webu www.DoktorTestosteron.cz a udělejte první krok k pomalejšímu stárnutí a kvalitnějšímu životu.

Syndrom stárnoucího muže (Aging Male Syndrome)