Terapie testosteronem snižuje výskyt infarktu a mrtvice

Podle výzkumu z roku 2021, suplementace testosteronem významně snižuje výskyt infarktů a mrtvic u mužů s nepřirozeně nízkou hladinou tohoto hormonu.
Desetileté studie se zúčastnilo více než 800 mužů z Německa a Kataru s nedostatkem testosteronu, jejichž rodinná anamnéza, krevní tlak, hladina cholesterolu, cukrovka nebo hmotnost je vystavovaly vysokému riziku infarktu nebo mrtvice.
Do výzkumu byli zařazeni pouze muži s hladinou testosteronu nižší než normální, u nichž se zároveň projevovaly příznaky nízké hladiny testosteronu, jako je špatná nálada, snížená chuť k jídlu, deprese, poruchy erekce, ztráta libida nebo přibývání na váze.
O něco více než polovina mužů se rozhodla pro dlouhodobou substituční léčbu testosteronem, což vědcům umožnilo porovnat tuto skupinu s těmi, jejichž stav nebyl léčen. Všichni muži byli vyzváni ke změně životního stylu, pokud jde o stravu, alkohol, kouření a pohyb, aby zlepšili své kardiovaskulární zdraví.


Ze 412 mužů na testosteronové terapii jich 16 zemřelo a žádný neutrpěl srdeční infarkt nebo mrtvici. Z 393 mužů, kteří se rozhodli neužívat testosteronové doplňky, jich 74 zemřelo, 70 prodělalo infarkt a 59 mrtvici. I když se vzal v úvahu rozdíl ve věku – skupina užívající testosteron byla v průměru o pět let mladší než druhá skupina – zůstaly tyto rozdíly zřetelné. U mužů mladších 55 let se riziko infarktu a mrtvice snížilo o 25 procent, u mužů starších 60 let se riziko snížilo o 15 procent.
Zdravotní stav mužů na testosteronové terapii se zlepšil i podle dalších ukazatelů. Zhubli, měli více svalové hmoty, zlepšila se jim hladina cholesterolu a funkce jater, lépe se jim kontrolovala cukrovka a klesl krevní tlak.
Profesor Omar Aboumarzouk z Hamad Medical Corporation v Kataru vysvětluje: „Vzhledem k tomu, že u všech těchto mužů by se za normálních okolností očekávalo, že v následujících pěti až deseti letech prodělají infarkt nebo mrtvici, a to bez jakéhokoli jiného zásahu, bylo skutečným překvapením, že ve skupině léčené testosteronem nedošlo k žádné kardiovaskulární příhodě. Je zřejmé, že tato léčba může u této konkrétní skupiny významně snížit rizika.“
Tým však zdůrazňuje, že testosteronová terapie není stříbrnou kulkou a měla by být zvažována pouze u pacientů, kteří splňují určitá kritéria.
„Testosteron může být vážně škodlivý, pokud ho užívají muži s normální hladinou nebo ti, kteří se sníženou hladinou hormonu fungují naprosto dobře,“ říká profesor Aboumarzouk. „Muži sice potřebují testosteron pro určité psychologické a biologické funkce, ale z léčby testosteronem mohou mít prospěch pouze ti, kteří mají jeho nízkou hladinu a projevují se u nich další příznaky.
„U osob s vysokým rizikem srdečního infarktu a mozkové mrtvice, které mají nedostatek testosteronu, je pravděpodobné, že navrácení hladiny hormonu do normálu jim pomůže maximalizovat přínos dalších kroků nezbytných ke zlepšení jejich celkového zdravotního stavu. Mezi ně patří zvýšení úrovně pohybu, zdravější strava, zanechání kouření a snížení konzumace alkoholu.
„Domníváme se, že lékaři, kteří léčí pacienty s nízkou hladinou testosteronu, u nichž je vysoké riziko infarktu nebo mrtvice, by měli zvážit léčbu testosteronem jako jeden z aspektů jejich léčby.“
Studie, na které se podíleli vědci z Drážďan, Brém a Münisteru v Německu a katarského Dauhá, stále pokračuje.
Dr. Maarten Albersen, člen vědecké kanceláře EAU, z univerzity v belgické Lovani říká: „Dlouhodobá kardiovaskulární rizika nebo přínosy léčby testosteronem jsou stále nejasné, protože výsledky předchozích výzkumů jsou rozporuplné. Tato nová studie prokázala snížení závažných kardiovaskulárních příhod a úmrtnosti u mužů, kteří dostávali léčbu testosteronem, ve srovnání s muži, kteří se rozhodli tuto léčbu nepodstupovat.
Jednalo se však o muže se středním rizikem srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice a ti, kteří dostávali testosteron, byli mladší a na začátku studie měli riziko o něco nižší. Studie byla dostatečně dlouhá na to, aby bylo možné pozorovat rozdíly v četnosti kardiovaskulárních příhod. Vzhledem k počtu účastníků a skutečnosti, že studie nebyla randomizovaná, je však zatím obtížné vyvozovat nějaké jednoznačné závěry. Nyní probíhá nová studie, jejímž cílem je nábor 6 000 účastníků, a ta by měla přinést definitivní odpovědi na kardiovaskulární rizika nebo dokonce přínosy hormonální léčby u mužů s nízkou hladinou testosteronu.“

Testosterone treatment improves liver function and reduces cardiovascular risk: A long-term prospective study.Ahmad Al-Qudimat, Raed M Al-Zoubi, Aksam A Yassin , Mustafa Alwani Arab J Urol. 2021 Aug 9;19(3):376-386. doi: 10.1080/2090598X.2021.1959261. eCollection 2021.
PMID: 34552789 PMCID: PMC8451678 DOI: 10.1080/2090598X.2021.1959261

 

Terapie testosteronem snižuje výskyt infarktu a mrtvice