Úloha estradiolu v mužské sexualitě

Tradičně se testosteron považuje za mužský pohlavní hormon a estrogen za ženský pohlavní hormon. Nicméně, estradiol, nejvýznamnější zástupce estrogenů, hraje také klíčovou roli v mužské sexuální funkci. Správná hladina estradiolu je u mužů nezbytná pro adekvátní libido, erektilní funkci i spermatogenezi.
Rovnováha mezi hladinami testosteronu a estradiolu, aktivitou aromatázy (Ar) a distribucí estrogenních receptorů (ER) je ve varlatech, penisu i mozku a potažmo celém těle přísně regulována. Poruchy této rovnováhy mají negativní dopady nejen na sexualitu a plodnost, ale i chování a některé rysy osobnosti.
Aromatáza je bohatě zastoupena v tukové tkání, což je jeden z důvodů, proč mají obézní muži a muži s nadváhou potíže s erekcí či nízkým libidem. Estrogenové receptory, stejně jako aromatáza, enzym, který konvertuje testosteron na estrogen, jsou významně zastoupeny v mozku, penisu a varlatech, tedy orgánech důležitých pro sexualitu a reprodukci. V mozku je syntéza estradiolu nejvyšší v oblastech souvisejících se sexuálním vzrušením. Topografická distribuce aromatázy a estrogenových receptorů v mozku potvrzuje, že estrogen přispívá k časnému sexuálnímu vývoji a také k sexuálnímu chování v dospělosti. Správná hladina estrogenů přispívá nejen k adekvátnímu libidu, ale ovlivňuje i expresi serotoninových receptorů, které mají vliv na emoce, náladu, mentální a kognitivní funkce.
V penisu se nacházejí estrogenové receptory v topořivých tělesech (corpora cavernosa) a nevyšší hustota těchto receptorů je kolem neurovaskulárních svazků. Expozice vyšším hladinám estradiolu v dospělosti vede ke zvýšení cévní propustnosti kavernózních těles a přispívá tak k výskytu erektilní dysfunkce (ED). Zajímavé je, že ED při zvýšené hladině estradiolu je nezávislá na hladině testosteronu. Jednoduše shrnuto, mužské chování i sexualita jsou určeny nejen adekvátní hladinou testosteronu, ale i správnou hladinou estrogenů. Nízká hladina estrogenů se v rámci mužské sexuality projevuje velmi podobně jako hladina vysoká.

Zdrojový článek:

Úloha estradiolu v mužské sexualitě