Vliv léčby testosteronem na kvalitu kostní tkáně u starších mužů s nízkou hladinou testosteronu

Osteoporóza je onemocnění charakterizované řídnutím kostí a jejich zvýšenou křehkostí. Osteoporóza je příčinou až 20 % zlomenin obratlů a 30 % zlomenin stehenní kosti u mužů. Tyto zlomeniny výrazně zhoršují kvalitu života a komplikace spojené s léčbou a hojením zvyšují úmrtnost. Jednou z hlavních příčin osteoporózy u mužů je hypogonadismus (nízká hladina testosteronu), který je přítomen až u 70 % starších mužů, u kterých se vyskytla zlomeninou kyčelní kosti. Nízká mineralizace kostí je hlavní, ale současně léčitelnou příčinou osteoporózy. Nízká hladina testosteronu vedoucí k častým zlomeninám, které jsou způsobeny poklesem mineralizace kostní tkáně s následným snížením její pevnosti je relativně běžným  nálezem u starších mužů. Až 35 % mužů mladších 50-ti let, kteří jsou léčeni pro nízkou hladinu testosteronu, trpí tzv. osteopenií (stav, který je předstupněm osteoporózy) páteřních obratlů nebo kyčle. (4) Tento fakt podporuje hypotézu, že za rozvoj osteoporózy může spíše nízká hladina testosteronu než věk. V tabulce níže je souhrn výsledků tzv. Bone Trial of the Testosteron Trials (T-Trials) (5). Jedná se o skupinu 7 koordinovaných výzkumů, jejichž cílem bylo zjistit účinky testosteronu při léčbě mužů s hypogonadismem (6-7).

  • Vzestup o 6,8 % v minerální hustotě trabekulární kosti obratlů
  • Vzestup o 8,5 % v síle trabekulární kosti obratlů
  • Minerální denzita ostatních kostí vzrostla o 1,2 – 4,2 %

Studie prokázala, že léčba testosteronem v délce 1 roku signifikantně zvyšuje kvalitu kostní tkáně

Co víme o minerální denzitě kostí, osteoporóze a testosteronu?

Osteoporóza je plíživá porucha charakterizovaná sníženou kvalitou kostní tkáně, sníženou pevností kostí a rizikovým faktorem pro vznik zlomenin (1,8,9)

Riziko zlomeniny stoupá s klesající kvalitou kostní tkáně (9) Všeobecně se více mluví o osteoporóze u žen než u mužů, ale 30 – 40 % zlomenin v důsledku osteoporózy se děje u mužů. (10). Možná vás překvapí, že riziko zlomeniny v důsledku osteoporózy u mužů nad 50 let dosahuje 27 %, což je více než 12 % riziko, že muž onemocní rakovinou prostaty. (11-19) Zdravotní důsledky zlomenin v důsledku osteoporózy u mužů jsou závažnější a mají výraznější vliv na dobu dožití než u žen. (14-17)

Typy kostní tkáně

Kostní tkáň v lidském těle se dělí na 2 typy. Kortikální kost neboli kompaktu (hutná kost), trabekulární kost neboli spongiózu (houbovitá kost). Liší se porézností a mikroskopickou strukturou. Kortikální kost má vysokou hustotu a nachází se v hlavicích dlouhých kostí a vytváří pevný plášť okolo trabekulární kosti. Trabekulární kost je porézní a nachází se na konci hlavic dlouhých kostí (např. stehenní apod.)

Obrázek 3: Informační box: kortikální kost vs trabekulární kost

Epidemiologie

Osteoporóza postihuje v Čechách každého pátého muže staršího 50 let. Významným rizikovým faktorem je nedostatek testosteronu. (2,3). I mezi muži mladšími 50-ti let mají muži s hladinou testosteronu pod 12,1 nmol/l  4x vyšší riziko vzniku osteopenie a 8x vyšší riziko osteoporózy. (4)

Mezinárodní studie (Mr. Osteoporosis) přinesla zajímavé zjištění, že muži kteří mají současně nízký celkový i volný testosteron, ale ne nízký estradiol nebo SHBG, mají vyšší riziko pádu v důsledku svalové slabosti a nestability, (26) což potvrzuje výsledky studie Osteoporotic Fracture in Men, že riziko pádu je významně vyšší u mužů s testosteronem pod 9,3 nmol/l než u mužů s testosteronem nad 20,5 nmol/l. (27)

Studie ukázaly, že vliv nízké hladiny testosteronu na riziko pádu souvisí s dalšími vlastnostmi testosteronu jako jsou množství svalové tkáně, kognitivní funkce a další.

Studie The Bone Trial

Studie byla navržena tak, aby prokázala přímý vliv testosteronové terapie na kvalitu kostní tkáně a její sílu (5). 211 mužů starších 65 let a více s hladinou testosteronu 9,5 nmol/l a méně bylo rozděleno do dvou skupin a byli léčeni testosteronem nebo placebem po dobu 12 měsíců. Byly hodnoceny vždy páteř a kyčel ve dvou modalitách, tzv. objemová hustota kostního minerálu (vyjádřená v cm3) a plošná minerální hustota (cm2). Měřená bylo prováděno kvantitativní počítačovou tomografií a duální rentgenovou absorbometrií (DEXA). Porovnání léčené a kontrolní skupiny vidíte v tabulce 1 a 2.

Diagnostika i léčba osteoporózy je výrazně podceňována a je výraznou ekonomickou zátěží zdravotního pojištění. Stále se hledají efektivní strategie pro prevenci a zvládání této nemoci. (19)

Ve studii The Bone Trial bylo prokázáno, že léčba testosteronem po dobu 1 roku významně zlepšuje všechny vlastnosti kostní tkáně. Toto zjištění je pozoruhodné, pokud bereme v úvahu, že maximálního účinku léčby testosteronem na kostní tkáň je dosaženo až po 24 měsících a možná i po delší době. (18,20) Je pravděpodobné, pokud by studie trvala ještě déle, viděli bychom ještě větší změny.

Tabulka 1: Účinek terapie testosteronem po dobu 1 roku na objemovou kostní minerální hustotu.

Tabulka 2: Účinek terapie testosteronem po dobu 1 roku na odhadovanou pevnost kosti.

Vztah kvality kostní tkáně aterosklerózy a kardiovaskulárních nemocí a úmrtnosti

Tradičně medicína vnímá aterosklerózu (kornatění cév) a osteoporózu jako nesouvisející onemocnění. Nicméně na základě narůstajících dat vzrůstá přesvědčení, že kostní, cévní a srdeční onemocnění a úmrtnost mají spojitost.  (21-24) Některé studie poukázaly na několik různých mechanizmů, kterými by bylo možné vysvětlit vztah mezi nízkou kvalitou kostní tkáně. (25,26) Jedním z těchto mechanizmů spojujícím obě tyto onemocnění je nízká hladina testosteronu.  (25-27)

Závěr

The Bone Trial jednoznačně prokázal významný benefit testosteronové léčby u mužů, kteří jsou ohroženi osteopenií a osteoporózou. Léčba signifikantně snížila výskyt zlomenin kostí a s tím související komplikace a snížení kvality života.

Reference:

1. Rosen CJ. The Epidemiology and Pathogenesis of Osteoporosis. In: De Groot LJ, Chrousos G, Dungan K, et al., eds. Endotext. South Dartmouth (MA)2000.
2. Tuck SP, Francis RM. Testosterone, bone and os teoporosis. Front Horm Res. 2009;37:123-132.
3. Jackson JA, Riggs MW, Spiekerman AM. Testosterone deficiency as a risk factor for hip fracture s in men: a case-control study. Am J Med Sci. 1992;304(1):4-8.
4. Kacker R, Conners W, Zade J, Morgentaler A. Bone mineral density and response to treatment in men younger than 50 years with testosterone deficiency and sexual dysfunction or infertility. J Urol.
2014;191(4):1072-1076.
5. Snyder PJ, Kopperda hl DL, Stephens-Shields AJ, et al. Effect of Testosterone Treatment on Volumetric Bone Density and Strength in Older Men With Low Testosterone: A Controlled Clinical Trial. JAMA internal medicine. 2017;177(4):471-479.
6. Snyder PJ, Ellenberg SS, Cun ningham GR, et al. The Testosterone Trials: Seven  coordinated trials of testosterone treatment in elderly men. Clin Trials. 2014;11(3):362-375.
7. Snyder PJ, Bhasin S, Cunningham GR, et al. Effects of Testosterone Treatment in Older Men. N Engl J Med. 2016;374(7):611-624.
8. Watts NB, Adler RA, Bile zikian JP, et al. Osteoporosis in men: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2012;97(6):1802-1822.
9. Compston J, Cooper A, Cooper C, et al. UK clinical guid eline for the prevention and treatment of osteoporosis. Archives of osteoporosis. 2017;12(1):43.
10. Johnell O, Kanis JA. An estimate of the worldwide prevalence and disability associated with osteoporotic fractures. Osteoporos Int. 2006;17(12):1726-1733.
11. Merrill RM, Weed DL, Feuer EJ. The lifetime ri sk of developing prostate cancer in white and black men. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 1997;6(10):763-768.
12. Nguyen ND, Ahlborg HG, Center JR, Eisman JA, Nguy en TV. Residual lifetime risk of fractures in women and men. J Bone Miner Res. 2007;22(6):781-788.
13. Cooley H, Jones G. A population-based study of fracture incidence in southern Tasmania: lifetime fracture risk and evidence for geographic variations within the same country. Osteoporos Int. 2001;12(2):124-130.
14. Center JR, Nguye n TV, Schneider D, Sambrook PN, Eisman JA. Mortality after all major types of osteoporotic fracture in men and women: an observational study. Lancet. 1999;353(9156):878-882.
15. Haentjens P, Magaziner J, Colon-Emeric CS, et al. Meta-analysis: excess mortality after hip frac ture among older women and men. Ann Intern Med. 2010;152(6):380-390.
16. Bliuc D, Nguyen ND, Milch VE, Nguyen TV, Eisman JA, Center JR . Mortality risk associated with lowtrauma osteoporotic fracture and subsequent fracture in men and women. JAMA. 2009;301(5):513-521.
17. Olszynski WP, Shawn Davison K, Adachi JD, et al. Osteoporosis in men: epidemiology, diagnosis prevention, and treatment. Clin Ther. 2004;26(1):15-28.
18. . Snyder PJ, Peachey H, Berl in JA, et al. Effects of testosterone replacement in hypogonadal men. J Clin Endocrinol Metab. 2000;85(8):2670-2677.
19. Haussler B, Gothe H, Gol D, Glaeske G, Pientka L, Felsenberg D. Epidemiology, treatment and costs of osteoporosis in Germany–the BoneEVA Study. Osteoporos Int. 2007;18(1):77-84.
20. Saad F, Aversa A, Isidori AM, Zafalon L, Zitzmann M, Gooren L. Onset of effe cts of testosterone treatment and time span until maximum effects are achieved. Eur J Endocrinol. 2011;165(5):675-685.
21. Ye C, Xu M, Wang S, e t al. Decreased Bone Mineral Density Is an Independent Predictor for the Development of Atherosclerosis: A Systematic Review and Meta-Analysis. PloS one. 2016;11(5):e0154740.
22. Veronese N, Stubbs B, Crepaldi G, et al. Relationship Between Low Bone Mineral Density and Fracture s With Incident Cardiovascular Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Bone Miner Res. 2017;32(5):1126-1135.
23. . Marques EA, Elbejj ani M, Gudnason V, et al. Proximal Femur Volumetric Bone Mineral Density and Mortality: 13 Years of Follow-Up of the AGES-Reykjavik Study. J Bone Miner Res. 2017;32(6):1237-1242.
24. Qu X, Huang X, Jin F, et al. Bone mineral density and all-cause, cardiovascular and stroke mortality: a meta-analysis of prospective cohort studies. Int J Cardiol. 2013;166(2):385-393.
25. Isidori AM, Giannetta E, Pozza C, Bonifacio V, Isidori A. Androgens, cardiov ascular disease and osteoporosis. J Endocrinol Invest. 2005;28(10 Suppl):73-79.
26. Lampropoulos CE, Papaioannou I, D’Cruz DP. Osteoporosis–a risk factor for cardiovascular disease? Nature reviews Rheumatology. 2012;8(10):587-598.
27. Yeap BB. Testosterone and its metabolites: differe ntial associations with cardiovascular and cerebrovascular events in men. Asian journal of andrology. 2018;20(2):109-114.

 

Vliv léčby testosteronem na kvalitu kostní tkáně u starších mužů s nízkou hladinou testosteronu