Manažerský balíček

Soubor vyšetření umožňující zjistit důsledky dlouhodobého vysokého pracovního nasazení a stresu na Vaši pracovní efektivitu, psychiku, nervový a kardiovaskulární systém.

Vybavení laboratoře:

Úkony vyšetření:

  • Podpis Informovaného souhlasu a Souhlasu se sdílením informací
  • Vyhodnocení ISMA dotazníku (Dotazník pro stanovení míry stresu)
  • Komplexní lékařská anamnéza (trvale užívané léky, chronická onemocnění, operační zákroky, rodinná historie s důrazem na kardiovaskulární, metabolická a onkologická onemocnění)
  • Bioimpedanční analýza složení těla
  • Poslech srdce (fonendoskopie)
  • Klidové EKG
  • Zátěžové EKG na bicyklovém ergometru
  • Vyhodnocení náleů vyšetření a laboratorních výsledků
  • Doporučení pro snížení zdravotních rizik