Jak nastavíme optimální hladinu testosteronu u klienta? Odpověď zní TDM!

Monitorování terapeutické hladiny léčiva (TDM – Therapeutic Drug Monitoring) je měření koncentrace léčiva v krvi pacienta s cílem optimalizovat jeho dávkování a zajistit jeho účinnost při minimalizaci možných vedlejších účinků. V kontextu substituční terapie testosteronem (TRT) může být TDM přínosné několika způsoby:

1. Individuální dávkování: Každý lidský organismus metabolizuje léky různě v závislosti na genetických , ale i lifestylových faktorech a testosteronová substituce není výjimkou. TDM pomáhá určit nejvhodnější dávkování pro každého pacienta na základě jeho specifického metabolismu a reakce na léčbu. Tato individualizace vede k lepším léčebným výsledkům s minimem rizik a nežádoucích účinků.

2. Udržování optimální hladiny testosteronu: Příliš nízká hladina testosteronu nemusí přinést požadované výhody, zatímco příliš vysoká hladina může vést k nežádoucím účinkům. Díky TDM můžeme velmi přesně nastavit dávku a frekvenci aplikace tak, abychom udržovali hladiny testosteronu v terapeutickém rozmezí, a zajistily tak pacientům maximální přínos TRT.

3. Minimalizace vzniku alternativních metabolitů: Největším nepřítelem efektivní TRT je příliš vysoká hladina estrogenů. Určité procento mužů je velmi náchylné k tzv. aromatizaci, tedy přeměně testosteronu na estrogeny. Kromě nadměrného množství tukové tkáně (tkáň je velmi bohatá na enzym aromatáza) je velmi častou příčinou aromatizace kolísající hladina testosteronu, především díky prudkým vzestupům hladin u tzv. rychlých metabolizátorů. Vysoká hladina estrogenů je spojena s poklesem wellbeing, snížení sexuální i fyzické výkonnosti a bývá často doprovázena melancholiemi až depresivními stavy.

4. Hodnocení dodržování léčby: TDM pomáhá určit, zda pacienti dodržují předepsaný režim TRT. Pokud jsou hladiny testosteronu trvale nízké či příliš vysoké navzdory správnému dávkování, může to znamenat nedodržování léčby nebo problémy s absorpcí nebo metabolismem léků.

5. Sledování bezpečnosti: Substituční léčba testosteronem může přinášet rizika, jako jsou kardiovaskulární problémy (zvýšení krevního tlaku, zvýšení krvetvroby) nebo jaterní poruchy. TDM nám umožňuje sledovat pacienty z hlediska možných nežádoucích účinků souvisejících se zvýšenou hladinou testosteronu.

5. Over či undertreatment: Díky pravidelnému sledování hladiny testosteronu můžeme v případě potřeby upravit dávkování a zabránit tak poddávkování, které nemusí přinést požadované výhody, nebo předávkování, které může vést k nežádoucím účinkům.

6. Specifické populace: TDM může být zvláště užitečné u specifických populací, jako jsou starší osoby nebo osoby se specifickými zdravotními potížemi, kde se požadavky na dávkování mohou výrazně lišit od standardního přístupu.

7. Optimalizace nákladů a efektivity: Optimalizace dávkování TRT pomocí TDM může snížit potřebu zbytečných vyšetření, schůzek a úprav medikace, čímž se celková léčba stane cenově výhodnější.

 

Doktor Testosteron si uvědomuje, že každý muž je jedinečný a udělá maximum pro jeho spokojenost s TRT na naší klinice.

Jak nastavíme optimální hladinu testosteronu u klienta? Odpověď zní TDM!