Pozitivní vliv léčby testosteronem na erekci, kardiovaskulární zdraví a výskyt rakoviny prostaty.

Long-term treatment with testosterone undecanoate injections in men with hypogonadism alleviates erectile dysfunction and reduces risk of major adverse cardiovascular events, prostate cancer, and mortality

Farid Saad,Monica Caliber,Gheorghe Doros,Karim Sultan Haider &Ahmad HaiderPages 81-92 | Received 11 Jan 2019, Accepted 21 Jan 2019, Published online: 20 Feb 2019

Originální odkaz: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13685538.2019.1575354

Abstrakt

Cíl: Souvislost mezi erektilní dysfunkcí (ED), hypogonadismem, kardiovaskulárními chorobami a diabetem typu 2 je dobře zdokumentována, ale dlouhodobé údaje jsou omezené. Cílem této studie je prozkoumat účinky dlouhodobé léčby testosteronem (TTh) s testosteron undecanoate u mužů s hypogonadismem a ED.

Pacienti a metody: Observační, prospektivní registr 805 hypogonadálních mužů s různým stupněm ED, hodnocený Mezinárodním indexem erektilní funkce – Erektilní funkční doména (IIEF-5). 412 pacientů podstoupilo TTh, 393 pacientů sloužilo jako kontrola s obdobím pozorování až 12 let.

Výsledky: TTh vedla k podstatnému a trvalému snížení ED; zlepšení erektilní funkce bylo významné pro každý následující rok až do roku 9. Současně došlo ke zlepšením kardiometabolických rizikových faktorů a parametrů močení (průtok, frekvence, naléhavost) po celou dobu 12 let sledování. Přínosy TTh byly větší u pacientů se středně těžkou/těžkou ED než u pacientů se slabší ED. Výskyt karcinomu prostaty, závažné nežádoucí kardiovaskulární příhody a mortalita byly významně nižší u mužů na TTh ve srovnání s neléčenými muži.

Závěr: Dlouhodobá TTh po dobu až 12 let zmírňuje ED, zlepšuje kardiometabolické rizikové faktory a snižuje rakovinu prostaty. Pacienti musí zůstat na TTh důsledně po dlouhou dobu k dosažení maximálních přínosů TTh.

Pozitivní vliv léčby testosteronem na erekci, kardiovaskulární zdraví a výskyt rakoviny prostaty.